Privacybeleid

Privacybeleid Euro Digits bv

Internationaal georiënteerd in cyberbeveiligingssoftware en consultancy

Welkom op onze website

Als u doorgaat met het bekijken en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Euro Digits bv en u met betrekking tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

De term ‘Euro Digits bv’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het geregistreerd onder nummer: 92091466 Nederland. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. BTW-identificatienummer: NL865881595B01

We gebruiken de volgende privacybeleidstermen:

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en voor algemeen gebruik. Deze kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze website gebruikt cookies om browservoorkeuren te monitoren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden: Google, Edge, Firefox.

Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die op deze website worden gevonden of aangeboden. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Het gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of waarvoor wij een licentie hebben. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak vermeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.

Ingebedde inhoud van andere websites

Privacybeleid

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bijhouden, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Met wie we uw gegevens delen

NIEMAND

De enige uitzondering hierop kan worden gemaakt met instemming van de klant om extra ondersteuning te krijgen met betrekking tot enige vorm van technische ondersteuning die door andere partijen wordt geleverd.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgopmerkingen automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een wachtrij voor moderatie.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als u een account hebt op deze site of als u opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, inclusief alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat we uw persoonlijke gegevens wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Als je vragen hebt over de service op deze pagina, kun jehier een e-mail sturen naar .

Al onze diensten worden geleverd volgens de GDPR privacyregels.

Winkelwagen