Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geldig vanaf DATUM

Algemene voorwaarden: Mijn Digitaal Erfgoed (“MDE”) levert graag de MDE Premium Service (de “Service” of “Services”) in overeenstemming met deze Services Beschrijving.

Personen moeten 18 jaar of ouder zijn om deze Website en de Services te gebruiken, en u garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent. De partijen erkennen kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze online voorwaarden. MDE kan klanten de Diensten met betrekking tot Ondersteunde Producten (zoals hieronder gedefinieerd) aanbieden door middel van maandabonnementen, jaarabonnementen en/of diverse promotieaanbiedingen. U (de “Klant”) erkent en gaat ermee akkoord dat de hieronder beschreven Dienst(en) worden geleverd in overeenstemming met uw aanvaarding van de voorwaarden van deze Overeenkomst.Algemene voorwaarden

DEZE OVEREENKOMST VEREIST HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF COLLECTIEVE RECHTSZAKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE WEBSITE.

Service: De Service zal commercieel redelijke inspanningen leveren om technische ondersteuning op afstand en algemene computertoepassingen voor Ondersteunde Producten (zoals hieronder gedefinieerd) te bieden op de computer van de Klant. De Services die onder deze Servicebeschrijving worden geleverd, worden op afstand geleverd via telefoon- en chatsessies en omvatten vaak diagnose op afstand door de technische agent, met inbegrip van toegang op afstand tot uw besturingssysteem, printers en netwerkapparatuur via proxy, altijd met uw toestemming. Documenten, foto’s of andere bestanden kunnen toegang vereisen om een Serviceprobleem op te lossen, maar dit zal alleen gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant. Voor de levering van de Dienst is het vereist dat de Klant beschikt over een internetverbinding en dat alle Ondersteunde Hardware is aangesloten op het internet of het thuisnetwerk. MDHE zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen kan de service niet beschikbaar zijn. In specifieke situaties waarin ondersteuning nodig is voor taken die buiten de reikwijdte van deze Servicebeschrijving vallen, kan MDE tegen een extra vergoeding aanvullende diensten aanbieden via de telefonische supportmedewerker.

Details aanvullende services

ALGEMENE ONDERSTEUNINGSGEBIEDENBESCHRIJVING VAN ONDERSTEUNING
Geleverde ondersteuningDe Service omvat telefonische ondersteuning, ondersteuning via chat, softwareondersteuning en apparaatondersteuning, zoals hieronder beschreven met betrekking tot Ondersteunde Producten (zoals hieronder gedefinieerd) bij de Klant thuis of in het kantoor aan huis.
Ondersteunde ProductenDe Service omvat de hierin beschreven ondersteuning met betrekking tot Ondersteunde Software (elk zoals hieronder gedefinieerd en, gezamenlijk, “Ondersteunde Producten”).
Ondersteunde software

Softwaresystemen en -programma’s die door de Service worden ondersteund (de “Ondersteunde Software”) omvatten algemeen beschikbare versies van de volgende programma’s: > Aangeschafte software die een MDH-telefoonnummer promoot voor aanvullende ondersteuning. > Windows® 8, Windows XP Home (SP3+), Windows XP Pro (SP3+), Windows Vista 32-bit (alle servicepacks), Windows Vista 64 (alle servicepacks), Windows 7 32-bit (alle servicepacks) en Windows 7 64-bit (alle servicepacks).

Ondersteunde hardware

De Service ondersteunt pc’s met Microsoft Windows besturingssystemen (zowel notebooks als desktops) (elk een “Ondersteunde pc”). Zie hierboven voor een lijst met ondersteunde software.

   
   
Extra aanbod DE SERVICE AGENT KAN SOMMIGE, OF AL DEZE PRODUCTEN OP ELK MOMENT AANBIEDEN. ANDERE PLANNEN OF PROMOTIEAANBIEDINGEN KUNNEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WORDEN AANGEBODEN. Single Incident Support Plan – Dit basisniveau van de Service omvat ondersteuning voor één (1) ondersteunde pc thuis, een thuisnetwerk en bepaalde randapparatuur [printers, routers, externe harde schijven, enz. Onbeperkt Incident 1 Jaar Plan – Dit basisniveau van de Service omvat ondersteuning voor één (1) ondersteunde pc thuis, een thuisnetwerk en bepaalde randapparatuur [printers, routers, externe harde schijven, enz. Onbeperkt Incident Multi-PC 1 Jaar Plan(nen) – Deze aanbiedingen van de Service bieden service voor meerdere ondersteunde pc’s in huis, een thuisnetwerk en bepaalde randapparatuur [printers, routers, externe harde schijven, etc.] die op dat netwerk zijn aangesloten en bieden de Klant een oplossing voor problemen die zijn gevonden op de genoemde pc’s voor de periode van een jaar na de aankoopdatum van het plan (varieert per aanbieding).
Wijzigingen en annuleringen Wijzigingen in Abonnementen
Het Service productaanbod kan de mogelijkheid bieden om extra diensten toe te voegen en/of te downgraden naar diensten op basisniveau. Voor elke abonnementswijziging is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Neem contact op met een MDE-agent om te overleggen over het wijzigen van uw account. Annuleringen Neem contact op met MDE agent om uw annuleringsmogelijkheden te bespreken. Schrijf ons op support@mydigitalheritge.net

De service omvat NIET

 • Ondersteuning voor niet-Mac en niet-Windows besturingssystemen, software, toepassingen of hardware.
 • Arbeidsloon en/of vervanging van onderdelen voor hardware of randapparatuur.
 • Ondersteuning wanneer de compatibiliteit van het systeem met de software in twijfel wordt getrokken of wanneer de configuratie ongeldig is.
 • Ondersteuning voor Internet Explorer® versies 1-7.
 • Database bewerken en maken.
 • Computers of apparaten die worden beheerd door een externe IT-afdeling.
 • Toegang tot bedrijfssystemen, e-mail of gegevens mogelijk maken.
 • Live gegevensmanipulatie.
 • Videobewerking.
 • Illegale kopieën van software maken.
 • Bescherming van auteursrecht omzeilen.
 • Dvd’s maken van auteursrechtelijk beschermde inhoud zoals films of televisieprogramma’s..
 • Installatie van dual boot besturingssysteemconfiguratie.
 • “Beveiligde bestanden kraken of hacken.
 • Ondersteuning voor commerciële printers.
 • Ondersteunen of assisteren bij activiteiten die MDE naar eigen goeddunken als illegaal of ongepast beschouwt.
 • Ondersteuning wanneer je systeem niet voldoet aan de systeemvereisten van geïnstalleerde software.
 • Ondersteuning van plug-ins van derden, zoals browserhelperapplicaties en Flash-mediaspelers.

MDE is niet verantwoordelijk voor

 • Verlies/corruptie/beschadiging van gegevens of bestanden in welke vorm of op welke manier dan ook.
 • Arbeidsloon en/of vervanging van onderdelen voor hardware of randapparatuur.
 • Hardware vervangen.
 • Het leveren van software-upgrades of nieuwe softwarereleases met uitzondering van stuurprogramma’s die worden aanbevolen door de MDE  software.
 • Ondersteuning voor versies van Ondersteunde Producten die ouder zijn dan de huidige versie (ondersteuning voor oudere versies is op commercieel redelijke basis)
 • Ondersteuning voor freeware of shareware
 • Trainingsservices op afstand of op locatie
 • Scripting, programmering, databaseontwerp of webontwikkeling
 • Productcodes voor activering.
 • Herstel van verloren, beschadigde of geïnfecteerde gegevens of software.
 • Ondersteuning als gevolg van schade door virussen, hacking of fysieke schade.
 • Alle activiteiten die niet uitdrukkelijk worden beschreven in deze Servicebeschrijving.

Ondersteuning ontvangen: Klanten kunnen een telefoongesprek met een technicus initiëren of de Klant kan vooraf regelen dat een technicus de Klant belt. Een technicus zal vragen naar het e-mailadres van de klant dat aan de account is gekoppeld, relevante hardware- en softwaremerken en model- of versienummers. Om diensten te ontvangen, moet de Klant bevestigen dat hij: (a) volledige toegang hebben tot het systeem dat aan de basis ligt van het probleem; (b) een back-up hebben gemaakt (of anderszins een kopie hebben) van software of gegevens op het Ondersteunde Product; en (c) de Diensten uitdrukkelijk autoriseren. In sommige gevallen kunnen Diensten worden verleend door een gekwalificeerde externe dienstverlener voor rekening van MDE, zulks uitsluitend ter beoordeling van MDE. (Algemene voorwaarden)

Beschikbaarheid van de Dienst: MDE zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen en omstandigheden kan de Service niet beschikbaar zijn. (Algemene voorwaarden)

Unieke Accountgegevens: Klant dient de vertrouwelijkheid van de door MDE in verband met deze Diensten verstrekte inloggegevens van de account te handhaven. MDE is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik van de Dienst van de Klant en kan de Dienst van de Klant op elk moment beëindigen indien zij redelijkerwijs van mening is dat de account van de Klant onderhevig is aan ongeoorloofd gebruik.

Software van derden: Als de Klant en de technicus het erover eens zijn dat een hulpmiddel van een derde partij nuttig zou zijn om een probleem op te lossen, moet de Klant zelf eventuele licentieovereenkomsten met deze derde partij aangaan. Alle gebruik van tools van derden is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. In geen geval zal een MDE agent of technicus namens de Klant een licentieovereenkomst met een derde partij aangaan of aansprakelijk zijn voor het gebruik van dergelijke software van derden. (Algemene voorwaarden)

Kopiëren van Bestanden: Het is MDE wettelijk niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant. In verband hiermee erkent, verklaart en garandeert Klant dat Klant de auteursrechten bezit, of een geldige licentie heeft om geautoriseerde kopieën te maken van alle van toepassing zijnde bestanden op zijn systeem, en dat Klant geen bestanden of auteursrechtelijk beschermde inhoud op zijn systeem heeft waardoor MDE aansprakelijk zou zijn voor inbreuk op auteursrechten indien deze bestanden door MDE zouden worden gekopieerd als onderdeel van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, muziekbestanden, film/video/televisiebestanden of fotobestanden, of andere mediabestanden waarvoor auteursrechtelijke beperkingen gelden. Klant aanvaardt MDE verantwoordelijkheid voor, en stemt ermee in MDE te vrijwaren, ontslaan, kwijtschelden en gevrijwaard te houden van alle aansprakelijkheid, schade, claims of procedures inclusief redelijke advocaatkosten en kosten die voortvloeien uit het verzuim van Klant om niet-geautoriseerde bestanden of auteursrechtelijk beschermde content van hun systeem te verwijderen voorafgaand aan het gebruik van de Diensten. (Algemene voorwaarden)

Maak een back-up van alle bestaande gegevens en programma’s op aangetaste systemen

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om een back-up te maken van alle bestaande gegevens, bestanden, software en programma’s op de betreffende Ondersteunde Producten voordat de Klant Diensten ontvangt (inclusief telefonische ondersteuning). Volgens de onderstaande paragraaf Beperking van aansprakelijkheid is MDE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF TERUGVORDERING VAN GEGEVENS, BESTANDEN, PROGRAMMA’S, OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN SYSTEEM(S) HARDWARE, OF NETWERK(en). KLANT BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT MDE ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIG VERLIES VAN SOFTWARE, BESTANDEN, PROGRAMMA’S OF GEGEVENS – ZELFS NIET ALS TECHNICI HEBBEN GEPROBEERD DE KLANT TE HELPEN MET HUN BACK-UP, HERSTEL OF SOORTGELIJKE DIENSTEN. DERGELIJKE ASSISTENTIE VALT BUITEN DE REIKWIJDTE VAN ENIGE GARANTIE VAN MDE EN DEZE SERVICEBESCHRIJVING; DEZE ASSISTENTIE WORDT UITSLUITEND NAAR GOEDDUNKEN VAN MDE VERLEEND EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. MDE BIEDT OOK GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN DERDEN DIE EEN TECHNICUS KAN GEBRUIKEN OM DE KLANT TE HELPEN.

Beëindiging : De looptijd van deze Serviceovereenkomst gaat in op de datum van aanschaf van uw MDH-software (ongeacht of en wanneer u uw account activeert of in gebruik neemt) en loopt door tot de vroegste van de volgende data:
(a) de Klant zegt de Dienst op of het abonnement van de Klant loopt af zoals vermeld in de Serviceovereenkomst,
(b) de datum waarop MDH u kennis geeft van beëindiging van deze Overeenkomst voor het gemak van MDH, en
(c) niet-betaling van verschuldigde abonnementsgelden; of
(d) uw overtreding of schending van enige voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst (de “Termijn”). Bij het vervallen of beëindigen van deze Overeenkomst zullen de rechten die u op grond van deze Overeenkomst met betrekking tot de Service worden verleend, onmiddellijk worden beëindigd. Gebruik van de Service houdt aanvaarding van de Overeenkomst in.

Registratie en transacties: MDE maakt momenteel gebruik van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) van verschillende gateways om uw betalingsgegevens, waaronder uw creditcardnummer, tijdens online transacties te beveiligen. (Algemene voorwaarden)

Retourzendingen en Restituties: Indien de Klant zijn MDE  nog niet heeft geactiveerd,MDE Abonnementen op Premium Services kunnen binnen 30 dagen na aankoop worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling. Na activering van de account van de Klant kan geen enkel abonnement worden geretourneerd en worden alle kosten die aan het abonnement verbonden zijn niet gerestitueerd (behalve indien wettelijk anders vereist).

Gegevensverzameling- MDE’s Privacybeleid: In verband met de Diensten kunnen MDE en/of haar geautoriseerde partners prestatiegegevens meten, vastleggen en uploaden en downloaden. MDE en/of haar geautoriseerde partners zullen dergelijke informatie behandelen in overeenstemming met het Privacybeleid van MDE (beschikbaar op Privacybeleid ). Bij het uitvoeren van haar verplichtingen kan MDE, en/of haar geautoriseerde gelieerde ondernemingen, naar eigen goeddunken en uitsluitend ten behoeve van het bewaken van de kwaliteit van de respons van MDE, gesprekken/chatsessies tussen u en MDE geheel of gedeeltelijk opnemen. Door gebruik te maken van deze Diensten stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gesprekken/chat-sessies met MDE of haar geautoriseerde gelieerde ondernemingen worden gemonitord en/of opgenomen, en dat u aan de Dienst gerelateerde communicatie of verzoeken ontvangt, waaronder telefoongesprekken of e-mails.

Commercieel Redelijke Grenzen aan de Omvang van de Dienst: Tijdens het verlenen van de Diensten kan MDE vaststellen dat een Servicekwestie buiten de reikwijdte van de Dienst valt. MDE kan commercieel redelijke inspanningen verrichten om de Klant te verwijzen naar de juiste alternatieve hulpbron; MDE zal de Klant echter niet rechtstreeks naar een alternatieve hulpbron verwijzen. Klant erkent dat ondanks de inspanningen van MDE, MDE mogelijk niet in staat is het probleem van Klant op te lossen.

Inhoud: U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud en accountgegevens die u verzendt, opslaat, bekijkt, herstelt of deelt via de Service (inclusief de Back-up Service, indien inbegrepen bij uw contract). U stemt ermee in dat uw gebruik van de Service volledig in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en dat het ook in overeenstemming is met alle voorschriften, gebruiksvoorwaarden, beleidsregels en procedures van netwerken via welke u toegang heeft tot de Service en deze gebruikt. Zonder de algemeenheid van deze vereisten te beperken, stemt u ermee in dat u de Service niet zult gebruiken om:

Inhoud verzenden, opslaan, bekijken, herstellen of delen die: (i) illegaal materiaal bevat; (ii) intimiderend, lasterlijk, smadelijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins onrechtmatig of aanstootgevend is, zulks uitsluitend ter beoordeling van MDE; (iii) gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins een wet zou kunnen overtreden; of (iv) virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Service te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

 • Illegale activiteiten plannen of uitvoeren.
 • De intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten van personen of entiteiten op muziek, films, televisieprogramma’s, video’s, media, afbeeldingen, boeken of andere werken.
 • Een geheimhoudingsplicht schenden die u verschuldigd bent aan een persoon of entiteit.
 • Toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot een account waarvoor u geen toegangsbevoegdheid hebt.
 • Iemand laten betalen voor toegang tot uw account of anderszins de Service gebruiken, verkopen of delen voor commerciële doeleinden. of
 • U erkent dat de exportwetten van de VS en andere landen van toepassing kunnen zijn op de overdracht van technologie en software via de Service. U verklaart en garandeert dat alle software die u verzendt en opslaat met behulp van de Service geen encryptie bevat of, voor zover deze encryptie bevat, dat dergelijke software is goedgekeurd voor export zonder licentie. U garandeert ook dat alle technologie die u verzendt en opslaat is goedgekeurd voor export zonder licentie. Niettegenstaande het voorgaande bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van specifieke licenties met betrekking tot de export van technologie en/of software indien een licentie vereist is. Klant aanvaardt MDE verantwoordelijkheid voor, en gaat ermee akkoord MDE te vrijwaren, ontslaan, kwijtschelden en gevrijwaard te houden van enige en alle aansprakelijkheid, schade, claims of procedures inclusief redelijke advocaatkosten en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze paragraaf door Klant.

Als je vragen hebt over de service op deze pagina, kun jehier een e-mail sturen naar .

Al onze diensten worden geleverd volgens de GDPR privacyregels.

Winkelwagen